با آنکه در همه جای دنیا رواندرمانی تحلیلی روشی لوکس و چه بسا منزوی برای درمان مسائل روانی است، در ایران به سرعت در دل همه جا باز کرد و محبوب شد. بسیاری خواهان یاد گرفتن آن شدند و بسیاری دیگر نیز درمان خود را تنها با این روش مفید میدانستند.
اما سرعت فراگیری آموزش این رویکرد، به اندازه اشتیاق عشاق روان درمانی تحلیلی نیست؛ کتابها، منابع و تمامی مطالب آموزشی به زبان اصلی هستند و در موسسات آموزشی محدودی که اغلب در تهران متمرکز هستند، معیارهای سختگیرانه ای برای ورود وجود دارد، به طوری که مشتاقان و داوطلبان یادگیری، در صف های طویل انتظار برای ورود به دوره آموزش روان درمانی تحلیلی از سالی به سال دیگر انتظار میکشند.
«مدرسه رواندرمانی تحلیلی» با ایده «آموزش مجازی» شکل گرفت تا محدودیت «زمانی، مکانی، و زبانی» یادگیریِ روانکاوی را به چالش بکشد و این رویکرد را به زبان شیرین فارسی به همه جای کشور صادر کند.
حالا مدرسه رواندرمانی تحلیلی گوشه ای از خانه شماست؛ ما به خانه  شما می آییم و به زبان فارسی چیزی را که به دنبال یادگیری آن هستید، با شما در میان میگذاریم.
خلاصه؛ ما امید داریم بتوانیم این چند محدودیت جدی را برای شما کمرنگ کنیم و دانش و اشتیاق و تجربه خود را، که محصول سال ها آموزش در مکاتب و مؤسسات مختلف است، با شما به اشتراک بگذاریم.
باشد که مفید افتد…