دسته بندی دوره های آموزشی

مفاهیم پایه

آسیب شناسی_روانی

تکنیک ها

جدیدترین دوره ها

چرا مدرسه روان درمانی تحلیلی؟

«مدرسه رواندرمانی تحلیلی» با ایده «آموزش مجازی» شکل گرفت تا محدودیت «زمانی، مکانی، و زبانی» یادگیریِ روانکاوی را به چالش بکشد و این رویکرد را به زبان شیرین فارسی به همه جای کشور صادر کند.حالا مدرسه رواندرمانی تحلیلی گوشه ای از خانه ی شماست؛ ما به خانه ی شما می آییم و به زبان فارسی چیزی را که به دنبال یادگیری آن هستید، با شما در میان می گذاریم.